ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Σχεδιασμός εγκαταστάσεων
διαχείρισης αποβλήτων

Για την ίδρυση κάθε εγκατάστασης διαχείρισης αποβλήτων απαιτείται ένας αριθμός ενεργειών και μελετών, ώστε η επιχείρηση να είναι βιώσιμη και αποδοτική.

Αρχικά θα πρέπει να επιλεγεί η κατάλληλη θέση της εγκατάστασης, ώστε να πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, για να μπορούν να εκδοθούν οι απαιτούμενες άδειες. Στην συνέχεια θα πρέπει να επιλεγεί ο κατάλληλος εξοπλισμός, ανάλογα με την δυναμικότητα και τις ειδικές απαιτήσεις της επιχείρησης και της περιοχής. Τέλος, θα πρέπει να γίνει ο σχεδιασμός της διάταξης και η χωροθέτηση του εξοπλισμού και των υποδομών της εγκατάστασης.

Λόγω της εμπειρίας της επιχείρησης και της συνεργασίας με εξειδικευμένους οίκους του εξωτερικού, μπορούμε να σχεδιάσουμε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης αποβλήτων κάθε είδους ανάλογα με τις απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες κάθε πελάτη. Οι λύσεις που παρέχουμε είναι σύγχρονες, λειτουργικές και δοκιμασμένες.