ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υποστήριξη εταιριών στην συμμόρφωση τους
με την περιβαλλοντική νομοθεσία

Για κάθε επιχείρηση και ειδικότερα για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην διαχείριση αποβλήτων απαιτούνται συνεχείς ενέργειες για την συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία. Ορισμένες από αυτές είναι:

  • Τήρηση Περιβαλλοντικών Όρων Λειτουργίας και τεκμηρίωση συμμόρφωσης
  • Διαχείριση αποβλήτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
  • Τήρηση μητρώου διαχειριζόμενων αποβλήτων
  • Υποβολή ετήσιών εκθέσεων παραγωγού και διαχειριστή αποβλήτων.

Η εταιρία μας είναι σε θέση να παρέχει τις παραπάνω υπηρεσίες σε κάθε επιχείρηση και ειδικότερα σε εκείνες που ασχολούνται με τη διαχείριση αποβλήτων.

 

Υποστήριξη Εταιριών και Οργανισμών στην Υιοθέτηση Συστημάτων Διαχείρισης
(Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία)

Υποστηρίζουμε εταιρίες και οργανισμούς κάθε μεγέθους στην ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2000), περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001:2004), διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας εργασίας (OHSAS 18001/EΛΟΤ 1801).

 

Εκπόνηση Επενδυτικών Σχεδίων για την Επιχορήγηση Επιχειρήσεων
και Οργανισμών μέσω Εθνικών και Ευρωπαϊκών Πόρων

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση επενδυτικών σχεδίων και υποστήριξη εταιριών και οργανισμών στην δημιουργία και την υποβολή πλήρους φακέλου αιτήσεων ένταξης της επένδυσης σε προγράμματα επιχορηγήσεων (Αναπτυξιακός Νομός, ΕΣΠΑ, κλπ) καθώς την και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου έως την εκταμίευση της επιχορήγησης.

 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Υποστήριξης σε ΟΤΑ

Αναλαμβάνουμε την υποστήριξη Δήμων και Κοινοτήτων στην οργάνωση και αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων τους, στην διεκδίκηση κονδυλίων από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης, εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων και μελετών βιωσιμότητας κλπ.

 

Τεχνική Υποστήριξη Βιομηχανιών
στη Διάθεση-Ανακύκλωση Αποβλήτων

Έχοντας πλήρη γνώση της ελληνικής και διεθνούς αγοράς διάθεσης – ανακύκλωσης αποβλήτων καθώς και όλων των διαθέσιμων τεχνολογιών παρέχουμε στους πελάτες μας εφαρμόσιμες, οικονομικές και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις.

 

Εκτίμηση Κατάστασης
Ρύπανσης Χώρων

Παρέχουμε κάθετες υπηρεσίες εκτίμησης ρύπανσης ΧΑΔΑ, εδαφών-γηπέδων και κτηριακών-βιομηχανικών εγκαταστάσεων.