ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Πράσινου Σημείου Δήμου Αγ. Νικολάου Π.Ε Λασιθίου

                                                                                                                                                                                         Hμερομηνία: 28/05/2021

Στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 3404/23.12.2019 σύμβασης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, ΓΟΡΤΥΝΑΣ, ΦΑΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΒΙΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΜΑΡΙΟΥ, ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ» (ΑΔΑΜ: 19SYMV006094578) με τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) εκδόθηκε η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το έργο “Πράσινο Σημείο” στην θέση Σφουγγομάλι Δήμου Αγ. Νικολάου Π.Ε Λασιθίου Περιφέρειας (ΑΔΑ: ΨΚ93ΟΡ1Θ-ΨΥΒ). Πρόκειται για την  πρώτη Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)  που αφορα δημιουργία Πράσινου Σημείου σε πανελλαδικό επίπεδο.