ΣΤΟΧΟΙ

Η Geon Hellas στοχεύει στην εδραίωση της στο χώρο των συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών που αφορούν την διαχείριση αποβλήτων και ενέργειας. Οι στόχοι της εταιρείας οι οποίοι έχουν υιοθετηθεί από το σύνολο των μελών και των συνεργατών της και συνοψίζονται στα εξής σημεία:

  • Συνεχής βελτίωση της ποιότητας των προσφερομένων μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με ταυτόχρονη προσαρμογή στις ανάγκες του κάθε πελάτη.
  • Άμεση και τακτική επικοινωνία με τους πελάτες με σκοπό την πληροφόρηση για όλες τις εξελίξεις στο χώρο και για τη  επίλυση τυχόν προβλημάτων.
  • Συμμετοχή των μελών και των συνεργατών μας σε ημεριδες και εκθέσεις που σχετίζονται με τα θέματα του περιβάλλοντος και της ενέργειας σε Ελλάδα και εξωτερικό και μεταφορά τεχνογνωσίας  προς τους πελάτες μας.
  • Συνεχής Ανάπτυξη σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του Προσωπικού και των Συνεργατών μας.
  • Υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών με ταυτόχρονη διατήρηση σχέσεων αμοιβαίου σεβασμού και συνέπειας, με τους πελάτες και τα στελέχη της εταιρίας.
  • Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διοίκησης και λειτουργίας της εταιρίας, με στόχο την ικανοποίηση των ανθρώπων της, σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διοίκησης και λειτουργίας της εταιρίας, με στόχο την ικανοποίηση των ανθρώπων της, σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.