Τα έργα μας

ΕΡΓΟ
Έκδοση άδειας Συλλογής και Μεταφοράς Αποβλήτων- Dixons South East Europe AEBE 


 

Υποστήριξη στην Έκδοση Αδειών Συλλογής και Μεταφοράς μη Επικινδύνων Στερεών Αποβλήτων 

ΕΡΓΟ
Εκπόνηση Μελέτης - Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

Εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Υποστήριξη στην Ανανέωση Μελετών Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
 

 

 

 

ΕΡΓΟ
Εκπόνηση Μελέτης - J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.

Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Υποστήριξη στην έκδοση Τροποποίησης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
 

ΕΡΓΟ
Εκπόνηση Μελέτης - Antipollution

antipollution-logo

Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Υποστήριξη στην έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Υποστήριξη στην έκδοση Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας

Έκδοση Άδειων Συλλογής και Μεταφοράς

ΕΡΓΟ
Εκπόνηση Μελέτης - Forbo

forbo-logo

Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Υποστήριξη στην ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων