Τα έργα μας

ΕΡΓΟ
Εκπόνηση Μελέτης - Δήμος Σαρωνικού

saronikos-logo

Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Υποστήριξη στην έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την δημιουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.

ΕΡΓΟ
Εκπόνηση Μελέτης - Δήμος Κερατέας

keratea-logo

Εκπόνηση Μελέτης Οργάνωσης και Λειτουργίας και Υποστήριξη στην έκδοση Άδειων Συλλογής και Μεταφοράς.

ΕΡΓΟ
Εκπόνηση Μελέτης - Δήμος Πειραιά

peiraias-logo

Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Υποστήριξη στην έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την δημιουργία Δημοτικού Σταθμού Οχημάτων.