Τα έργα μας

ΕΡΓΟ
Εκπόνηση Μελέτης- ΑNTIPOLLUTION PROCESSING CENTER Μ.Ε.Π.Ε

Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Υποστήριξη στην έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων - Υποστήριξη στην έκδοση Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας

ΕΡΓΟ
Εκπόνηση Μελέτης - Eco Terra

eco-terra-logo

Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Υποστήριξη στην έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων - Υποστήριξη στην έκδοση Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας.

ΕΡΓΟ
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας - AGR

fgr-logo

Ανάπτυξη και Υποστήριξη στην πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας (ISO 14001, ISO 9001).

ΕΡΓΟ
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας - Aldemar Resort

aldemar-logo

Ανάπτυξη και Υποστήριξη στην πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας (ISO 14001) για τα ξενοδοχεία Knossos Royal και Olympian Village

ΕΡΓΟ
Έκδοση Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας - Antipollution Secondary Fuels S.A

ANTIPOLLUTION SECONDARY FUELS S.A.

Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Υποστήριξη στην έκδοσηΤροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Υποστήριξη στην έκδοση Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας