Τα έργα μας

ΕΡΓΟ
Έκδοση Άδειας - ΑΚΤΩΡ

aktor-logo

Έκδοση Άδειας Συλλογής και Μεταφοράς, σε πανελλαδική κλίμακα, επικινδύνων αποβλήτων της εταιρείας «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ»

ΕΡΓΟ
Εκπόνηση Μελέτης - Αρχιμήδης Νεονάκης Α.Ε.

neonakis-logo

Εκπόνηση Μελέτης Οργάνωσης και Λειτουργίας και Υποστήριξη στην έκδοση Άδειων Συλλογής και Μεταφοράς.

ΕΡΓΟ
Υποστήριξη στην Εκπόνηση Μελέτης - Anamet

anamet-logo

Υποστήριξη στην έκδοση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)

Υποστήριξη στην Εκπόνηση Μελέτης Οργάνωσης και Λειτουργίας και Υποστήριξη στην έκδοση Άδειας Συλλογής και Μεταφοράς.

ΕΡΓΟ
Εκπόνηση Μελέτης - Alpha Green ΑΒΕΕ

alpha-green-logo

Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Υποστήριξη στην έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων - Υποστήριξη στην έκδοση Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας

ΕΡΓΟ
Εκπόνηση Μελετών-  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε.

ada-logo

Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Υποστήριξη στην έκδοση τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων - Υποστήριξη στην έκδοση Άδειας Εγκατάστασης – Έκδοση Άδειων Συλλογής και Μεταφοράς - Ανάπτυξη και Υποστήριξη στην πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας (ISO 14001, ISO 9001).