Τα έργα μας

ΕΡΓΟ
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας - Τεχνική Έργων Α.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.

Ανάπτυξη και Υποστήριξη στην ανάπτυξη του συστήματος ποιότητας της εταιρείας (ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001)


 


 

ΕΡΓΟ
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας - Elterga Α.Ε.

ELTERGA A.E.

Ανάπτυξη και Υποστήριξη στην ανάπτυξη του συστήματος ποιότητας της εταιρείας (ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001)

Έκδοση αδειών Συλλογής και Μεταφοράς Αποβλήτων


 

ΕΡΓΟ
Εκπόνηση Μελέτης - Flexopack AEBE

Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Υποστήριξη στην έκδοση Τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Υποστήριξη στην έκδοση Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας

Σύνταξη Ετησίων Εκθέσεων Αποβλήτων

ΕΡΓΟ
Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων - Δήμος Σπετσών

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

Ανάπτυξη και σύνταξη τουΤοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων

ΕΡΓΟ
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας - ΕΔΟΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ


Ανάπτυξη και Υποστήριξη στην Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας ( ISO 9001, ISO 14001)